The BlogShare

Най-често срещани заболявания на оралната лигавица в ежедневната практика. Диагностика и лечение – проф. д-р Георги Томов