The BlogShare

Остеонекроза на челюстите свързана с бисфосфонати и медикаменти, Коронавирус асоциирана мукормикоза – мястото и ролята на лекаря по дентална медицина – проф. д-р Цветан Тончев