Регистрация

Онлайн регистрацията приключи.
Регистрацията продължава на място. Ще се видим в Шумен!